Ennakoi, ennakoi, ennakoi

Jos viimeisen parin vuoden aikana koronan vuoksi et ole tehnyt suurempia yrityksen varautumissuunnitelmia, niin nyt olisi tärkeää miettiä, miten tulevaisuuden eri tilanteista selvitään sellaisten asioiden muuttuessa, joihin itse ei voi vaikuttaa. Riskienhallintaa tarkasteltaessa monelta eri kannalta voi varautua tulevaan ja välttyä monelta sudenkuopalta. Aikajännettä voi jakaa omalta kannalta tärkeisiin joko lyhyen ja pitkän aikavälin suunnitelmiin tai sitten jaksottaa lyhyen aikavälin sekä tietyin aikajaksoin tarkasteltavia asioita. Priorisoitaessa asioita myös eri näkökulmista saa tekemiselle oman tärkeysjärjestyksen, mitkä asiat ovat niitä, jotka tuottavat tulosta nopeimmin jne. Listaani ei ole järjestelty minkään mukaan. Olen koonnut erilaisia näkökulmia. Ensin kannattaa miettiä, mitkä ovat kriittisiä ja mistä puolestaan ei ole suurta haittaa.

 • Asiakkaat.  Miten voin auttaa nykyisiä asiakkaita heidän eri tilanteissa? Miten teen eri asiakkaista oman riskimäärityksen ja tarvitsenko uusia asiakkaita sekä miten niitä hankin ja mistä?
 • Fyysiset riskit. Näitä voi tarkastella sekä henkilökuntaan ja kaikkeen aineelliseen kohdistuvina.
 • Raaka-aineriskit.  Mistä raaka-aineemme tuotetaan? Voiko niitä hankkia muualta? Voiko raaka-aineita korvata jollain muulla?
 • Energian saatavuus. Merkittävä toiminnan takaamiseksi.
 • Kyberasiat. Päivitettävä jatkuvasti ja huomioitava uudet tulijat.
 • Rahaliikenne. Hintojen nousun vaikutukset, kassavirta, lainojen maksukyky jne
 • Logistiikka. Onko vaihtoehtoisia liikkumis- ja kuljetustapoja ja reittejä?
 • Varastot. Mitkä ovat toiminnan kannalta elintärkeitä asioita taata saatavuus? Mihin pitää varautua pidemmällä aikavälillä? Varastojen vaikutus talouteen on laskettavissa myös.
 • Korvaava liiketoiminta. Mitä uusia mahdollisuuksia on muuttuvassa tilanteessa?
 • Resurssit. Näiden kaikkien varajärjestelyt.
 • Yhteistyö. Löytyykö uusia kumppaneita tukemaan toinen toisensa liiketoimintaa?
 • Johtaminen. Nousee tärkeään arvoon muutostilanteissa.
 • Hyvinvointi. On tärkeää pysyä itse kunnossa, pystyä nukkumaan riittävästi ja huolehtia sekä monipuolisesta ravinnosta että hyvinvoinnista.

Ota yhteyttä, jos tarvitset apua #riskienhallinnan kartoituksessa ja soita p. 044 9888964.

Jos kokee olevansa lamaantuvaa tyyppiä, kannattaa hakea apua ajoissa. Pirkanmaan yrityskummit järjestävät klinikoita, joissa voi saada apua yrityskummeilta yrityksensä kasvuun tai haastavaan tilanteeseen ja kummit ohjaavat sitten eteenpäin ammattilaisten luo tarvittaessa.

Kun koet, että sinulla on paljon annettavaa muille yrittäjille, tule mukaan yrityskummien toimintaan. Suomessa on useita alueorganisaatioita ja Pirkanmaalla yrityskummit, joiden toimintaan voin tutustua tästä linkistä.