Konsultointi

Konsultoinnissa selvitetään ja kootaan yhteenveto kehityskohteista sekä niistä asioista, joihin asiakas toivoo näkemyksiä. Sisällöltään ne voivat olla digitaalisuuteen liittyviä, yleisluonteisia sekä johtamiseen ja sen tueksi käytettävän tiedon keruuseen liittyviä. Palvelumuotoilu, kohtaamiset ja asiakkuuksien hallinta ovat myös selkeitä kokonaisuuksia.

HINNASTO

Konsultoinnin tehopäivä 1500 € + alv Pirkanmaalla, muu Suomi 2500 € + alv

Strategian tueksi on hyvä pyytää aika ajoin ulkopuolista näkemystä. Tulen tekemään yleiskatsauksen yrityksesi toimintaan ja teen yhteenvedon kehitysehdotuksista. Konsultointi toteutetaan keskustelujen pohjalta.

Syväkonsultointi 

Kun haluat perusteellista kehitystä usealla toiminta-alueella, mallinnan prosessinne eri toiminnoissa toiveidenne mukaan ja teen kehitysehdotukset sovittuihin osa-alueisiin. Yrityksen asiakkuksien hoito, prosessit, talous ja henkilöstönäkökulmat tarkastellaan tarvittaessa erillisinä. Kysy räätälöity tarjous.

Projektien toteutus.