Konsultointi

Konsultoinnissa selvitetään ja kootaan yhteenveto kehityskohteista sekä niistä asioista, joihin asiakkaana toivot näkemyksiä. Jos esimerkiksi muutosten aikaansaaminen organisaatiossanne tuntuu työläältä, pyydä siihen apua. Aluksi voit tarvita ulkopuolista näkemystä tilanteeseenne ja tällöin tehdään alkukartoitus. Apu voi olla sitäkin, että saat neuvoja eri muutosvaiheiden toteuttamiseen. Jos teillä ei ole aikaa toteuttaa muutoksia, käytännön apu ja toteutus on myös mahdollista.

Muutosjohtamisen suoritetut yliopisto- ja muut kaupallisten toimijoiden kanssa suoritetut opinnot sekä useiden vuosien kokemus ovat rakentaneet ammattitaidolle perustan, jonka avulla muutosten suunnittelu onnistuu varmimmin.

Sisällöltään konsultoinnit voivat olla Lean-johtamista, asiakaskohtaamisiin, markkinointiin tai myyntiin liittyviä, ostoprosessin ja tuotantoprosessien kehittämistä sekä kaikkien niiden johtamista. Lean-johtamisen työkalut auttavat sinua sekä muutosten läpiviennissä että arkijohtamisessa. Näistä kaikista osa-alueista on useiden vuosien kokemus karttunut pienistä start-upeista pörssiyhtiöön.

 

HINNASTO

Konsultoinnin tehopäivä 1500 € + alv Pirkanmaalla, muu Suomi 2500 € + alv

Strategian tueksi on hyvä pyytää aika ajoin ulkopuolista näkemystä. Tulen tekemään yleiskatsauksen yrityksesi toimintaan ja teen yhteenvedon kehitysehdotuksista. Konsultointi toteutetaan keskustelujen pohjalta.

Syväkonsultointi 

Kun haluat perusteellista kehitystä usealla toiminta-alueella, mallinnan prosessinne eri toiminnoissa toiveidenne mukaan ja teen kehitysehdotukset sovittuihin osa-alueisiin. Prosessien mallinnuksesta on se hyöty, että siinä usein huomataan kehityskohtia eri työvaiheissa, jotka eivät muutoin ilmenisi. Yrityksen asiakkuksien hoito, prosessit, talous ja henkilöstönäkökulmat tarkastellaan tarvittaessa erillisinä. Kysy räätälöity tarjous kokonaisuudesta.

Varaa aika tapaamiselle p. 044 988 8964 ja jutellaan teidän kehitystarpeistanne.

Projektien toteutus.