Projektipäällikkö

Asiakaspalaute: ”Sujuvaa ja mutkatonta. Sellaista kuin yhteistyön tulisikin olla.”

 

Toimimme verkottumisperiaatteella siten, että toteutamme hankkeiden johtamisen ja teemme ne osuudet, joista meillä on osaamista. Jos jotain osaamista ei ole, etsimme siihen sopivan yhteistyökumppanin. Meillä ratkaisukeskeinen projektipäällikkö toimii koordinaattorina ja pitää langat käsissä. Hän vastaa siitä, että asiakasnäkökulmat tulevat huomioiduiksi kaikissa projektin vaiheissa. Liiketoimintaymmärrys ja yhteistyö kaikkien osapuolten kanssa ovat projektipäällikön vahvuuksia. Tehtävät voivat olla monenlaisia. Siksi tehtävänkuva räätälöidään ja tällöin tärkeimmät ominaisuudet korostuvat, kuten innovatiivisuus ja eri toimialojen tietojen soveltaminen.

Projektipäällikkömme koulutustausta on sekä tekninen että kaupallinen, mikä on antanut hyvät valmiudet keskusteluun eri osapuolten kanssa.

 

Projektina perustelut

Meiltä saa järjestelmämäärittelyyn apua. Tällöin tilaukselle sovitaan urakkakokonaisuus, joka alkaa ja päättyy. Se voi sisältää haastatteluja, toimintatapoihin perehtymistä ja investointilaskelmat, joiden avulla voi tehdä päätöksiä hankinnan kannattavuudesta ja vaikutuksista asiakkaiden sitoutumiseen, henkilöstön tyytyväisyyteen, kulurakenteeseen, säästöihin jne. Projektipäällikkö kuuntelee eri osapuolia ja hankkii tietoa tarvittaessa myös organisaation ulkopuolelta.

 

Projektina määrittely ja tarjouspyynnöt

Toimeksiannon tavoitteena voi olla myös määrittelyn tuottaminen esimerkiksi tarjouspyyntöjä varten. Kokonaisuuteen haastatellaan tarvittaessa johtoa, henkilöstön eri osapuolia, mahdollisia sidosryhmiä ja asiakkaita. Näin muodostetaan monipuolinen näkemys tarpeista ja tietojen käytettävyydestä. Tarvittaessa palveluun voi sisältyä myös tarjouksien pyytäminen ja niiden vertailu.

 

Projektina toteutus

Kun tarvittavat tiedot ovat koossa, tarvitaan se tärkeävaikuttaja, joka saat pyörät pyörimään. Meillä ratkaisukeskeinen projektipäällikkö on sitoutunut tehtäviinsä sydämellä. Niinkuin yrittäjä tekee. Hänen roolinsa on toimia erillistiimin esimiehenä ilman esimiesasemaa. Projektipäällikkö ylläpitää keskustelua kaikkien osapuolten kanssa, on itse innostunut ja innostaa muita, jotta työ saadaan kerralla oikein valmiiksi, kun totetus etenee. Päätöksiä tehdään koko projektin ajan sen mukaan, mitä päätöksenteosta on sovittu. Siis joko itsenäisesti tai yhdessä asiakasorganisaation kanssa. Projektipäällikkö sopeutuu räätälöidysti asiakasorganisaation päätöksentekotapaan ja toimii yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kokemusta meillä on mediasta, toiminnanohjausjärjestelmistä, rakennusalalta ikkuna- ja ovituotannosta sekä omakotirakentamisesta asiakkaan näkökulmasta, WordPress-toteutuksista valmiilla teemoilla, mainostoimistosta sekä hakukoneoptimoinnista.

 

Markkinointiprojektit

Jos oma aika ei riitä toteuttamaan markkinointia käytännössä, autamme myös tässä. Voimme toteuttaa kyselytutkimuksia, sisältömarkkinointia ja julkaista markkinointiviestinne sähköpostitse, Twitteriin, Facebookiin, LinkedIniin jne. Saatte toiminnasta raportit ja niiden perusteella voimme yhdessä suunnitella tarvittavia muutoksia. Sisältömarkkinoinnista esimerkkinä toimii vaikkapa blogi.

 

Projektimyynti

Kysy eri räätälöityjä vaihtoehtoja. Myyntiä voimme tehdä asiakkaan tarpeisiin rakennetulla tavalla. Tällaisia ovat olleet mm. urakkamyynti, myynnin ja markkinoinnin yhdistelmäprojekti, erilliset myyntitoimeksiannot ja päämiesten edustus.

 

Hinnasto

Projektipäivä 1500 € + alv Pirkanmaalla. Kysy myös juuri teille suunniteltu tarjous.

polkupyora
Ratkaisukeskeinen projektipäällikkö saa pyörät pyörimään. Project Manager makes things happen.