Tuotteistus

Tuotteistus ymmärretään monella eri tavalla

Onko teillä laaja valikoima palveluja ja niihin liittyviä tuotteita?

Kuinka helppoa asiakkaidenne on tehdä päätöksiä valinnoissa? Oletteko kysyneet sitä asiakkailtanne?

Olisiko asiakkaiden tilausten hallinnointi helpompaa, jos ne olisi paketoitu ja hinnoiteltu kiinnostaviksi kokonaisuuksiksi?

Olisiko markkinointi tehokkaampaa, jos palvelunne olisi tuotteistettu kiinnostavammin?

Tuotteistus auttaa asiakastasi ostamaan.

Tuotteistuksen suunnittelu alkaa kohderyhmien miettimisestä eli kenelle tuote tai palvelu on suunnattu. Sen jälkee kootaan ne asiat, mitkä kohderyhmää kiinnostavat ja määritellään miten asia kerrotaan, mistä on kysymys. Tuotteistuksen yksi ydinasia on, miksi asiakas valitsee tuotteen tai palvelun eli mitä hyötyä hän siitä saa.

Suurempi tuotteistuskokonaisuus voi olla myös projekti, jossa käytetään apuna muita markkinoinnin ammattilaisia.

Tuotteistuspäivän hinta 1500 € + alv Pirkanmaalla ja 2500 € + alv muualla Suomessa.