Suuryritys ja start up yhdessä

Työskenneltyäni useita vuosia pörssiyhtiössä ja tutustuttuani useaan eri start up -yrityksen toimintaan, olen havainnut, että suurimmat erot näissä hyvin erikokoisissa yrityksissä ovat erityisesti päätöksenteon mekanismeissa. Suuret yritykset pyrkivät etsimään uutta kasvua innovatiivisten start uppien avulla. Pörssissä toimivien yritysten toimintaa sääntelevät pörssisäädökset ja niihin liittyvä viestintä. Se tekee yrityksistä varovaisia taloudellisissa ennusteissaan ja tiedotteissaan. Päätöksentekoon osallistuu useampi henkilö, jolloin sekä kannattavuuteen että kasvuun vaikuttavia tekijöitä punnitaan tarkasti. Tarvittava aikaperiodi palaverin järvestämiseen start upin kanssa  voi olla useita kuukausia, jotta päätöksentekoon osallistuvien henkilöiden kalenterista löytyy yhteistä aikaa.

Start up-yritykset puolestaan etsivät suurista yrityksistä asiakkuuksia ja kumppanuuksia. Voimakasta kasvua tavoitellessaan start upit testaavat erilaisia toimintatapoja Lean-menetelmällä ja tekevät nopeita päätöksiä siitä, mitä innovaatioita lähtevät kehittämään pidemmälle ja mitkä hylkäävät. Sijoittajat odottavat nopeita tuloksia sijoitetulle pääomalleen ja siksi start up -yritykset odottavat nopeita päätöksiä myös potentiaalisilta asiakkailtaan sekä yhteistyökumppaneiltaan. Lean-palavereja voidaan pitää jopa muutaman tunnin varoitusajalla ja päätöksiä tehdä saman päivän aikana.

Päätöksenteon hyvin erilaisten tapojen yhteensovittaminen toisi merkittävästi mahdollisuuksia sekä suurille että start up -yrityksilla. Kehitys sekä kasvu kiihtyisivät, kun molemmat osapuolet kokisivat win-win -tilanteessa tekevänsä hyviä päätöksiä. Riskien jakaminen kuuluu hyviin win-win- periaatteisiin. Oikeudenmukaisilla yhteistyösopimuksilla päästäisiin Suomessa merkittävään kasvuvauhtiin.